آنتن سقفی بلند خودرو (10 عددی)

150,000 تومان

آنتن سقفی بلند خودرو وظیفه تبدیل امواج الکترومغناطیسی به ولتاژ و جریان مورد استفاده در یک مدار و در گام بعدی تبدیل با صوت و پخش از رادیو پخش ماشین را بر عهده دارد.

آنتن سقفی خودرو
آنتن سقفی بلند خودرو (10 عددی)