آفتامات دینام آردی

230,000 تومان

آفتامات دینام آردی، یک قطعه مهم در سیستم برق خودرو محسوب می‌شود و در سیستم برق‌رسانی خودرو ایفای نقش می‌کند. بد نیست بدانید که کنترل کننده‌ها همیشه از مهمترین بخش‌های یک سیستم هستند و باعث می‌شوند.

آفتامات دینام آردی
آفتامات دینام آردی