فیوز 2 شاخ 20 آمپر تیبایی (10 عددی)

200,000 تومان

فیوز 2 شاخ 20 آمپر تیبایی از مدارهای الکتریکی خودرو حفاظت می‌کند. این قطعه یدکی بر اسال تحمل میزان جریان عبوری از آنها  دسته‌بندی می‌شوند.

فیوز 2 شاخ 20 آمپر تیبایی (10 عددی)