شلگیر جلو راست جک J5

563,000 تومان

شلگیر جلو راست جک J5، یکی از قطعات محافظتی خودرو است که در زیر گلگیر و دور چرخ ها نصب می شود.

شلگیر جلو چپ جک s5 - شلگیر جلو راست جک s5-شلگیر جلو چپ جکJ5-شلگیر جلو راست جکJ5-شلگیر جلو چپ لیفان 520-شلگیر جلو راست لیفان 520-شلگیر جلو چپ و راست لیفان X60
شلگیر جلو راست جک J5