شلگیر جلو راست تیگو 5 جدید

563,000 تومان

شلگیر جلو راست تیگو 5 جدید یکی از قطعات مهم خودروی تیگو بوده که برای جلوگیری از این پاشیدن آب، گل ولای و سنگریزه به داخل ماشین از آن استفاده می‌شود.

شلگیر جلو راست تیگو 5 جدید
شلگیر جلو راست تیگو 5 جدید