اتوماتیک استارت L90

546,000 تومان

اتوماتیک استارت L90، از مهمترین اجزای تشکیل دهنده استارت خودرو است. درواقع اتوماتیک استارت که بر روی پوسته اصلی استارت نصب می‌شود، قطعه‌ کوچکی است که جریان الکتریسته را به سیم پیچ‌ها انتقال می‌دهد.

اتوماتیک استارت L90
اتوماتیک استارت L90