لیست عیوب خودرو

صفحه اصلی

نوع عیب علت خرابی
روشن نشدن خودرو سوئیچ اینرسی : ممکن است دراثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز) عمل کرده باشد.
سنسور دورموتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.
پمپ بنزین ( فیوز – سیم کشی – پمپ بنزین )
رله اصلی دوبل : دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم .
ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم
گیرکردن شافت استپر موتور
با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است ( مثلاً اگر 40- یا 215+ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد
در خودروهای پیکان وRD سنسورMAP
باتری
قطع شدن تغذیهECU : دراین حالت نیز چراغ چک پشت آمپر خاموش است . باتوجه به نقشه ، مسیر ولتاژ 12 ولت و سوئیچ باز را چک کنید .
خرابیECU : به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دبل خراب باشد .
خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود سنسور مپMAP
خودرو درهنگام صبح بااستارت اول روشن نمیشود اما دربقیه اوقات فوراً روشن میشود فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد روشن نمیشود فشنگی یا سنسور دمای آب
خودرو درهوای سرد مثلاً صبح ها به محض روشن شدن خاموش میشود به معنای دیگر ساسات نمیکند و باید پا روی پدال نگه داشته شود استپر موتور (ممکن است نوک آن کثیف شده باشد یا شفت آن براثر انبساط و انقباض گیر کرده باشد ( استپر را تمیزکرده و چند قطره به انتهای شفت روغن بزنید ) .
گرمکن هوزینگ دریچه گاز
سنسور دمای آب
خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و بارها کردن سوئیچ دوباره خاموش میشود خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
روشن نشدن خودرو درهنگام استارت گرم ( یعنی 20 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور درتابستان ) سنسور دور موتور ایراد دارد ( این سنسور دراثر گرما زیاد کیفیت خود را از دست داده است ) یا براده های نوک آن تمیز شود
بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد سنسور دمای آب
خودرو درهنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود سنسور اکسیژن خراب است ( گرم کن آن کار نمیکند )
خاموش شدن خودرو دردورآرام گیرکردن شافت استپر موتور
دریچه گاز
خاموش شدن خودرو دراثر ضربه مانند دست انداز یا تصادف سوئیچ اینرسی عمل کرده است .
با ایجاد بار اضافی دردور آرام، موتور دچار لرش یا خاموش میشود استپر موتور
اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU را باز کرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید .
با چرخاندن فرمان هیدرولیک دردور آرام ، موتور دچار لرزش یا خاموش میشود سنسور فشار فرمان هیدرولیک
استپر موتور
اگردیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
خاموش شدن موتور دربعضی اوقات هنگام کاهش سرعت و زمانیکه دنده درگیراست ( به خصوص پشت چراغ قرمز) سنسور سرعت خودرو ( فیوز و سیم کشی چک شود)
خاموش شدن (کپ کردن ) ماشین به خصوص درزمان رها کردن ناگهانی پدال خرابی استپر موتور
اگر دیاگ خطای استپر دهد و با تعویض استپر درست نشد بایدECU را بازکرده و آی سی مربوط به استپر را تعویض کنید
درهنگام خاموش کردن ، موتور لرزش دارد سنسور مپMAP
ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین ( مثلاً دور موتور به 3000 نمیرسد ) سنسور دور موتور
ممکن است فاصله بین سنسور دور موتور با دنده کم شده باشد ( با یک واشر نسوز 1 یا 2 میل بین سنسور و بدنه فاصله را زیاد کنید)
2 –ECU موتور : مسیر منفی دریچه گاز را با یک سیم نازک اتصال کوتاه کنید یا مسیرهای جریان روی برد را بازبینی کرده تا قطعی بوجود نیامده باشد . درغیراینصورت ایپرام برنامه ریزی شود یا آیسی دور موتور و دریچه گاز تعویض شود.
ثابت ماندن یا حرکت نکردن دورسنج دریک دورموتور مشخص ( یا شلاق زدن ) سنسور دور موتور
دودکردن خودرو به طور محسوس در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور ( معمولاً دریکی از حالات ) سنسور دمای آب
برنامه ریزی ایپرامECU
دود کردن موتور درحالت عادی ( دود سیاه ) گرفتگی انژکتورها
نشتی از ناحیه اورینگ انژکتور
برنامه ریزی ایپرامECU
دود کردن موتور گاهی اوقات که درهنگام گازدادن کم یا زیاد میشود سنسور سرعت خودرو
گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین
درسربالایی ها و هنگام شتاب گیری پمپ بنزین
خودرو درسربالایی ها شتاب لازم ندارد ولی به سمت سرپایینی بدون مشکل است سنسور مپ ( منیفولد)
اگر موتور تعمیر شده است تسمه تایم چک شود
در سربالایی و هنگام دنده معکوس خودرو ریپ میزند سنسور سرعت خودرو
درشتاب گیری موتور مکث دارد ( سکته میزند) فیلتر بنزین خراب است
شمع ها و وایر
برای 206 بهتر است از شمع سوزنی اصلی استفاده شود
خودرو درهنگام گازخوردن یا برداشتن پدال گاز دچار دور موتور نامنظم (ریپ) میشود سنسور مپMAP
موتور کشش ندارد و مصرف بنزین افزایش یافته است خراب شدن و نیم سوز شدن کویل
کثیف بودن فیلتر هوا
شمع و وایرها ( برای 206 بهتراست از شمع سوزنی اصلی استفاده شود)
به هم ریختن برنامه ایپرامECU
موتور کشش ندارد نشتی یا گرفتگی انژکتورها
به هم ریختن برنامه ایپرامECU
کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه درزمان گرفتن کولر دردور آرام خودرو خرابی استپر موتور
گازخوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتورخودرو خرابی استپر موتور
خودرو بی دلیل گاز می خورد و یا دور موتور بالا میرود استپر موتور
سنسور و موتور دریچه گاز ( درصورت وجود)
مپ سنسور ( سنسور فشار هوای ورودی)
ایراد سیم و پدال و دریچه گاز
سیستم ورودی هوا و منیفولد (نشتی هوا از هوزینگ دریچه گاز)
سنسور دور موتور
ECU موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود )
انژکتر ها و غیره
ممکن است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی آی سی یو شود. معمولاً با فلش رفع عیب میشود
نوسان دور موتور دردور آرام و کاهش افزایش دورموتور ترمینالهای سوکت دریچه گاز ممکن است سولفاته شده باشند
خرابی استپر موتور
نشتی هوا از اتصالات مجموعه هواکش تا دریچه
تنظیم نبودن پتانسیومترCO در پیکان وRD
کثیف شدن نوک سنسور دور موتور
انژکتورها
شمع ها
ECU موتور (ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
خودرو دردور آرام بد کارمیکند و مصرف سوخت زیاد است سنسور دمای آب
ECU موتور ( ایپرام یا فلش برنامه ریزی شود)
نوسان دورموتور دردورهای بالا کثیف بودن یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز
هنگامیکه خودرو سرد است دورموتور در حد نرمال و درموقع گرم بودن دورموتور تا حالت CUT OFF بالا میرود سنسور دریچه گاز
بالا رفتن دورموتور (پراید بدون فرمان هیدرولیک ) و نوسان دردور آرام اتصال بدنه شدن سیم فشار هیدرولیک ( از اتصال بدنه بودن ممانعت شود)
بالا نرفتن دورموتور از یک حد خاص پتانسیومتر دریچه گاز
با گازدادن خودرو خاموش میشود پتانسیومتر دریچه گاز
ممکن است پمپ بنزین ضعیف باشد و فشار سوخت کم شده باشد
احتمال دارد منفی دریچه گاز قطع باشد . مسیر هرسه سیم را تاECU چک کنید. اگز سالم بودECU را بازکنید و مسیر منفی را با یک سیم اتصال کوتاه کنید . اگر درست نشد ایپرام را برنامه ریزی کنید درغیراینصورت آی سی دریچه گاز تعویض شود و همچنین مسیرهای روی برد چک شود.
خودرو حالتی شبیه به سه کار میکند ( لرزش شدید) سنسورMAP (پارس ، سمند و 405) چک شود
انژکتور
شمع و وایرها
ECU موتور : ممکن است آی سی انژکتور خراب شده باشد
دمای آب و آمپر آب بالا میرود شمع ها چک شود
ترموستات کنترل شود
سنسور دمای آب
ECU موتور ( آی سی مربوط دمای آب ممکن است خراب باشد )
فن با روشن شدن موتور یکسره کارمیکند رله فن چک شود
مقاومت یا یونیت فن چک شود
ایپرامECU برنامه ریزی یا فلش شود ( ممکن است است دراثر شستشوی موتور و یا بارندگی به بعضی از سنسورها مانند کیلومتر آب رسیده باشد و باعث کارکرد نامنظم و بهم ریختگی ای سی یو شود ، معمولاً با فلش رفع عیب میشود)
آی سی فن یا دمای آبECU تعویض شود
دمای آب و آمپر آب بالا میرود و صدای قل قل درهنگام خاموش کردن به گوش میرسد واشر سرسیلندر سوخته است
سنسور دمای آب
آی سی فن یا دمای آبECU تعویض شود
درمسافت های به طور پیوسته پرگاز موتور سکته (مکث) دارد فیلتر بنزین خراب است
درخودروهای دوگانه درهر دو حالت اگر این اتفاق بیفتد معمولاً به سیم کشی کوئل مربوط میشود.
دوده سیاه خشک روی شمع می بندد سنسور دمای آب
حافظه موقت دائماً پاک میشود رله دوبل ایراد دارد
ریپ زدن موتور درحال حرکت:توضیح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگامیکه سعی میکنید با سرعت ثابت حرکت کنید ، موتور بد کار میکند. مشاهده میکنید که عملکرد موتور هنگامیکه گرم و سرد است متفاوت است . اگر خودروی شما دارای کاربراتور است ، دهانه آن ممکن است تنظیم نباشد و یا خراب شده باشد
موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد
تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است درفشار خیلی کمی کارکند
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد
ممکن است مشکلی در کامپیوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد
فیلتر بنزین ممکن است که گرفتگی داشته باشد
مبدل گشتاور درگیربکس ممکن است که درزمان صحیحی قفل نکند یا سربخورد
ممکن است نشت درسیستم واکیوم وجود داشته باشد
سوپاپEGR ممکن است گیر کرده باشد
اکسل ها ممکن است شل شده باشند یا خوردگی داشته باشند
انژکتورهای سوخت ممکن است کثیف شده باشند.
صدای تق تق از اگزوز :توضیح مشکل : با فشاردادن پدال گاز ، از اگزوز صدای تق تق میشنوید . کارکردن موتور بنظر خوب میرسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است . در سیستم واکیوم نشت وجود دارد
یک یا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند
در اگزوز خودرو سوراخی پدید آمده است.
روشن شدن چراغ آب به همراه چراغSTOP درخودروی خانواده 405 وRD روشن شدن چراغ آب به همراهSTOP زمانیکه درجه آب پایین باشد و دور تند فن یکسره عمل نماید به احتمال قوی ایراد از سنسور دمای آب خودرو و یا سیم کشی وECU میباشد و با چک کردن میزان آب رادیاتور و خنک بودن موتور به نزدیک ترین نمایندگی جهت تعویض سنسور و بازدید سیم کشی و ای سی یو مراجعه نمایید . حال درصورتیکه دمای آب نیز بالا باشد درنتیجه موتور واقعاً جوش آورده و نیاز به بررسی سیستم خنک کننده دارد . در صورت عدم عملکرد فن های رادیاتور ابتدا جهت چک کردن فیوزهای فن موجود در جعبه فیوز کالسکه ای ( داخل محفظه موتور سمت راننده پشت چراغ جلو چسبیده به گلگیر) که داخل آن 4 فیوز سبز رنگ وجود دارد 2 فیوز متمایل به سمت جلو خودرو که شل میباشند یدک بوده و 2 فیوز دیگر اصلی میباشند درصورت معیوب بودن با یدک تعویض گردند . حال از سفت بودن سوکت های زیر جعبه فیوز کالسکه ای اطمینان حاصل نمایید . درصورت عملکرد فن ها هواگیری را روی خودرو انجام دهید . بدین ترتیب که ابتدا خودرو را خاموش نموده و اجازه دهید سیستم کاملاً سرد گردد . دو پیچ هواگیری قبل و بعد از ترموستات که یکی برنجی و دیگری پلاستیکی میباشد را با احتیاط بازنموده و از درب رادیاتور آب اضافه کرده تا آب بدون حباب از این دوپیچ بیرون بزند سپس به میزان مناسب ضد یخ اضافه کرده و پیچ ها و درب رادیاتور را محکم ببندید . درصورت جوش آوردن مجدد ، ایراد احتمالی از ترموستات ، سنسور آب و فن ها ، رله ها و یایونیت مربوطه و سیم کشی میباشد.
ایراد دزدگیر خودروی سمند و پارسELX اگر خودروی شما از خانواده سمند و یا پارسELX و دارای سیستم هوشمند (دزدگیر) میباشد جهت تنظیم ابتدا میزان حساسیت شوک سنسور را در سیستم هوشمند روی 30 – 40 تنظیم نمایید . حال جهت ریست نمودن سیستم هوشمند ابتدا توسط کلید آژیر صدای آن را قطع کرده و سپس با برداشتن سر منفی باتری و سوکت سه پایه قهو ه ای آژیر مشکی رنگ ( داخل محفظه موتور سمت شاگرد) سیستم را ریست نموده و مجدد سوکت و سرباتری نصب و سیستم آژیر را با کلید مربوطه فعال نمایید . درصورت برطرف نشدن ایراد با آزاد کردن سوکت دوپایه مشکی پشت چراغ جلو سمت راننده ، موقتاً میکروسوئیچ درب موتور را ازمدار خارج نموده و جهت بازدید سیستم هوشمند ، میکروسوئیچ ها و آژیر به تعمیرگاه مراجعه نمایید.
اگر ماشین موقع شروع به گازدادن یا برداشتن پا از روی پدال گاز در دنده 1 یا 2 ماشین تقه بزند سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
خاموش شدن ماشین درمواقعی که درجا کارمیکند سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن خودرو به خصوص در دورهای بالا سنسور کیلومتر ایراد یا قطع است
کد دهی به سمند معمولی سمت چپ زیر فرمان یک درب قراردارد که همانند یک جا فیوزی است . که با چند پیچ چهارسو و چند دیاق وصل شده . آنرا آزاد کرده و گیرنده آن را که همانند یک رله است خارج میکنید . سپس دوعدد پدی که داخل کیت گیرنده قراردارد را برای لحظه ای اتصال کوتاه داده و رها میکنید . آنگاه دکمه ریموت کنترل را چند بار فشار دهید تا باصدای چند رله اتمام کددهی را بشنوید . ریموتها اینک کد گرفته است .