بازگرداندن کالا

مغایرت کالا: در صورتی که کالای خریداری شده با محصول داخل سایت و یا محصول خریداری شده مغایرت داشته باشد، مشتری باید به پشتیبانی یدک لوکس، مورد را اطلاع دهد.

ایراد فنی: در صورت مشاهده ایراد فنی در کالای خریداری شده، مشتری باید مشکل را به اطلاع پشتیبانی یدک لوکس برساند.

ایراد ظاهری: یدک لوکس کالا را سالم تحویل مامور پست می‌دهد، لذا مشتری باید هنگام دریافت سفارش خود سلامت ظاهری آن را بررسی کند و در صورت وجود مشکل ضمن تحویل نگرفتن سفارش، موضوع را به اطلاع پشتیبانی یدک لوکس برساند.

توجه داشته باشید در صورتی که خریدار 24 ساعت پس از دریافت کالا مشکل را اعلام نکند، اعتراض آن پذیرفته نخواهد بود. همچنین مخدوش شدن جعبه و یا کالا و هرگونه دخل و تصرف یا دستکاری در کالا، شرایط مرجوع کردن را باطل می‌کند.
بعد از تماس با پشتیبانی یدک لوکس و اطلاع‌رسانی مشکل، کارشناسان ما موضوع را بررسی و پس از تایید مشکل، خریدار باید از طریق پست سفارشی شرکت پست کالا را به یدک لوکس ارسال کند.